top of page

Leren om alleen op God en zijn Woord te vertrouwen

Het einde van het jaar 2019 komt langzamerhand in zicht. Een jaar is zo om. Ook een mooi moment om even na te denken en uzelf voor te bereiden om in te gaan in het nieuwe jaar. We zijn onze hemelse Vader dankbaar voor al de broeders en zusters die getrouw en beschikbaar waren in dit afgelopen jaar. Ons geloof is gericht op Gods Woord, de Waarheid, niet op de omstandigheden.


Doordat wij de HERE vertrouwen en naar Zijn stem luisteren en handelen, in staat zullen zijn om de juiste keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen in het nieuwe jaar.


God zelf zal in 2020 wensen in ons hart leggen om Zijn plan uit te voeren, Zijn doel bereiken en Zijn wil op deze aarde te laten geschieden. In Christus zijn wij gerechtvaardigd, geheiligd, representatief en aanvaardbaar in Gods ogen. Wat een groot voorrecht hebben wij in Christus.


Elke dag van het nieuwe jaar die God u geeft is een nieuwe uitdaging en een gelegenheid om te leven tot Gods eer. Wanneer u een succesvol en overwinnend leven in 2020 wilt leven, dan zult u Gods Woord moeten accepteren als de hoogste en meest absolute Waarheid in uw leven.


Dit betekent dat u leeft door de kracht van Gods Geest en door Gods Woord in toepassing te brengen in uw leven. Het betekent: uw doen en laten, uw spreken en zwijgen, uw handelingen, de keuzes die u maakt en beslissingen die u neemt moet zijn overeenkomstig het Woord van God.


Beseft u dat er geen macht op aarde is die de macht van Gods Woord kan weerstaan? Onze overwinningen en succes worden bepaald door de mate, waarop wij ons geloof hebben gebaseerd op het Woord van God. Boeken, kranten en tijdschriften vullen uw hoofd; rijst, aardappels, vlees en groenten vullen uw buik, maar alleen het Woord van God kan uw hart vullen en uw leven veranderen.


We kunnen en mogen in mensen geloven wanneer ze iets zeggen of beloven, maar we moeten leren om alleen op God en Zijn Woord vertrouwen (Jer. 17:5-10). Mensen kunnen u teleurstellen en als u naar situaties kijkt kan het ontmoedigend zijn, maar in Psalm. 125:1 staat het volgende geschreven: "Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft". Hebt u het goed gelezen? Degenen die op God vertrouwen, met de berg Sion vergeleken worden. De laatste vier woorden "maar voor altoos blijft" betekent het zitten op een troon met Christus" (Ef. 2:6-7). Onwankelbaar en altijd blijven bestaan. Moeilijkheden en crisissen kunnen u niet tot twijfel en ongeloof brengen, als u blijft vertrouwen op God en Zijn Woord.


Wanneer we beginnen te wandelen in geloof en in Gods principes, dan zullen we rijkelijk voorzien van alle dingen die nodig zijn in het nieuwe jaar. Gods Woord garandeert ons in Filippenzen 1:6 "dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus". U bent een zoon of dochter van de Schepper van het universum.


U bent rijker dan u ooit hebt beseft. Wees sterk, moedig en getrouw, omdat Hij, de Voleinder des geloofs, onze Leidsman getrouw is. Als wij Christus geloven en vertrouwen op Zijn Woord en doen wat Hij zegt, zal Hij ook doen wat Hij beloofd heeft in Zijn Woord. Gods beloften, daar kunt u op rekenen, omdat Christus doet wat Hij zegt. Hij zal voor u zorgen en uit de overvloed van Zijn genade elk tekort van u aanvullen.


Niet altijd op het moment dat u wilt en ook niet altijd zoals u voor ogen hebt. Maar altijd op Gods tijd en op de beste manier. Houdt u dus vast aan alles wat Hij u in Zijn Woord belooft heeft. Hij doet zijn beloften gestand. Ja, altijd en op elke wijze.


Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Comments


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page