top of page

De enorme kracht van keuzes maken


Beseffen we dat de keuzes die we nu maken onze toekomst bepalen? We zijn dus zelf verantwoordelijk voor onze uiteindelijke bestemming.

Alles begint, hetzij positief of negatief met het nemen van een besluit Elke verandering, elke vernieuwing, alles dat we wensen, verlangen of zien kunnen pas werkelijkheid worden als we eerst een duidelijke keuze maken.

Het maken van keuzes behoort tot de belangrijkste taken van een christen. Elke dag door maken we krachtige keuzes. We willen allemaal Gods vrede die alle verstand te boven gaat, zekerheid, overwinningsleven, gelukkig leven, zegening, vrijheid en succes, enz. Het Woord van God, de Bijbel, geeft ons richtlijnen voor het leven en stelt ons in staat om onze eigen keuzes te maken. Gods Woord is vol beloften voor ons. Van strijd tot overwinning, alles wat we nodig hebben om een leven van vrede, welvaart en zekerheid is voor ons beschikbaar.

We hebben de kracht om een leven van zegeningen of vervloekingen te kiezen. Ons leven en onze toekomst zijn volledig in onze handen. Beseft u dat? In Deuteronomium 30:15-19 staat geschreven : "Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in Zijn wegen te wandelen en Zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegenen in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen, ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen, het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht".

Hier zien we dat God zet twee mogelijkheden voor ons; een goede keus die leidt tot eeuwig leven en een slechte keus die leidt tot de dood. De Here, onze God lief te hebben, Zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, dit stelt ons voor de zegeningen in het leven. Maar de waarschuwing is: als wij ons afwenden van Gods Woord en beginnen om andere goden te dienen, andere dingen te verheffen boven Zijn geboden, dan zij we op weg naar vernietiging. Er is een enorme kracht in de keuzes die we maken. Hier zien we dat de verantwoordelijkheid voor de richting van ons leven ligt geheel in onze eigen handen.

Kies daarom voor God en Zijn Woord en u zult niet teleurgesteld worden! Als u uw denken vernieuwt met het Woord van Christus door Zijn Geest, zult u geen ruimte bieden aan negatieve gedachten. Maar u zult door Gods Geest geleid worden en binnengaan in Gods overvloedige zegeningen en overwinningen.

En 2 Korintiërs 10:5 vertelt ons dat iedere negatieve gedachte moeten we onmiddellijk neerhalen en als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. U moet een vast besluit nemen om de mensen die u gekwetst en pijn hebben gedaan, vergeven. Met God staat u altijd aan de winnen de kant, u kunt nooit verliezen. Met God bent u altijd in de meerderheid, nooit in de minderheid. U bent het hoofd en niet de staar, u zult enkel opgaan en niet neergaan (Deut. 28:13).

Kies daarom de juiste, goede en positieve gedachte. Spreek in vrijmoedigheid de beloften van Gods Woord. Gebruik uw gedachten en uw woorden niet om uw situatie te beschrijven, maar om uw situatie te veranderen! Uw overwinning op elk gebied van uw leven is in het Woord.

Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page