top of page

Wie zijn wij?

Oprichting

Christengemeente “Op De Rots” is gevestigd in Tilburg, Dordrecht en Den Haag. Ons hoofdkantoor en onze gemeente, die op 25 mei 1985 is opgericht, is gevestigd in Tilburg onder leiding van voorgangers Armand en Esselien Jong Sang die ook op bovengenoemde woonplaats woonachtig zijn.

Onze gemeente

Als we onze gemeente zouden omschrijven dan zien we het volgende: een multiculturele gemeente die uit verschillende nationaliteiten bestaat. Het is een veelkleurige en gastvrije gemeente waar de genade van de Heer merkbaar is. “Op De Rots” is een gemeente die een passie voor God heeft en Gods wil als hoogste prioriteit heeft gekozen. U zult de kracht van God, de wonderen en tekenen uit de Bijbel beleven als u eens op bezoek komt.

U zult zich snel thuis voelen mits u tegen uitbundigheid kunt, want we willen nogal eens klappen, dansen of onze vlaggen gebruiken. Spontaniteit, echtheid en Bijbelgetrouwheid, maar met hunkering naar meer van Gods volheid. Een ieder van ons heeft een functie in Het Lichaam van Christus.

Please reload

"Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar”
( Romeinen 12 : 4 – 5 )

bottom of page