Een Woord voor u

Als mensen wedergeboren zijn in Christus hebben zij een bovennatuurlijke transformatie meegemaakt, zoals dat bevestigd is in 1 Petrus 1:3-5, 23. Door de wedergeboorte wordt het beeld van Christus in ons hersteld.

De nieuwe mens in Christus krijgt nieuwe wijsheid, nieuwe inzichten en nieuwe verlangens...

Veel mensen geloven dat God bestaat, dat Hij goed en rechtvaardig is. Ze geloven ook dat Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, vals beschuldigd en aan een kruis is gestorven.

Dat is bekend uit de geschiedenis, dus een historisch geloof. Door dit soort geloof wordt men niet behouden!...

Als gelovigen in Christus zijn we voorbestemd om een bovennatuurlijk leven te leiden door de kracht van Zijn Geest. Onze hemelse Vader wil al Zijn kinderen naar een nieuw niveau, een nieuwe dimensie brengen, zodat we ons bewust worden dat we werkelijk in Christus zijn (1 Joh.2:3-6).

Wij allen waren z...

Onze hemelse Vader had ons van begin af aan in Zijn gedachten, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.

Hij heeft ons in liefde voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden (Ef. 1:4-7). Hebt u ooit het gevoel van onbemind en waardeloos gehad? Krijgt u ook het ge...

Beseffen we dat de keuzes die we nu maken onze toekomst bepalen? We zijn dus zelf verantwoordelijk voor onze uiteindelijke bestemming.

Alles begint, hetzij positief of negatief met het nemen van een besluit Elke verandering, elke vernieuwing, alles dat we wensen, verlangen of zien kunnen pas werkelij...

Please reload

"Maar het woord des HEREN blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is".

(1Petrus 1 : 25)

© 2017 by Christengemeente 'Op De Rots'

Tilburg

Dr. Nuijensstraat 2 | 5014 RL Tilburg

Telefoon: +31 (0)13 544 69 06

E-mail: tilburg@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Dordrecht

Admiraalsplein 168 | 3317 BC Dordrecht

Telefoon: +31 (0)78 842 33 49

E-mail: dordrecht@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Den Haag

Spionkopstraat 13a | 2572 NK Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 44 44 897

E-mail: den-haag@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic