Een Woord voor u

Hoe kunt u weten waar uw hart is en of de gesteldheid van uw hart juist is? In Matteüs 6:21 staat het volgende geschreven: "Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn". Gods Woord spreekt in dit verband over de verborgen mens uws harten..., die kostbaar is in het oog van God" (1Petrus.3:4).

Wa...

Als christenen moeten we het geheim van onze kracht in Christus kennen. En als wij geleerd hebben en beseffen dat Christus ons leven is, dan hebben wij geleerd wat het geheim van succes en overwinning is.

Ons geestelijk leven is een krachtig, nieuw en veranderd leven. Het oude leven was een zondig le...

Geloof in Jezus Christus is de sleutel om de kracht van Gods Geest vrij te zetten in uw leven. In 2 Korintiërs 4:13 staat het volgende geschreven: "Maar nu wij de Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook".

H...

Als mensen wedergeboren zijn in Christus hebben zij een bovennatuurlijke transformatie meegemaakt, zoals dat bevestigd is in 1 Petrus 1:3-5, 23. Door de wedergeboorte wordt het beeld van Christus in ons hersteld.

De nieuwe mens in Christus krijgt nieuwe wijsheid, nieuwe inzichten en nieuwe verlangens...

Veel mensen geloven dat God bestaat, dat Hij goed en rechtvaardig is. Ze geloven ook dat Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, vals beschuldigd en aan een kruis is gestorven.

Dat is bekend uit de geschiedenis, dus een historisch geloof. Door dit soort geloof wordt men niet behouden!...

Please reload

"Maar het woord des HEREN blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is".

(1Petrus 1 : 25)

Tilburg

Dr. Nuijensstraat 2 | 5014 RL Tilburg

Telefoon: +31 (0)13 544 69 06

E-mail: tilburg@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Dordrecht

Admiraalsplein 168 | 3317 BC Dordrecht

Telefoon: +31 (0)78 842 33 49

E-mail: dordrecht@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Den Haag

Spionkopstraat 13a | 2572 NK Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 44 44 897

E-mail: den-haag@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

© 2019 by Christengemeente 'Op De Rots'                                                                                                                                                                                 Privacy Policy