top of page

Giften

Vanuit de visie van Christengemeente 'Op De Rots' zijn wij actief betrokken bij de verkondiging van het Evangelie. De verschillende activiteiten die hiervoor georganiseerd worden en de daarbij behorende middelen, worden door de gemeente en met ontvangen donaties bekostigd. Naast het zendingswerk, dragen we ook bij aan de zorg van twee adoptiekinderen. Wilt u ons financieel helpen en steunen, zodat wij dit werk kunnen voortzetten, dan kunt u dit doen door een gift over te maken naar onze bankrekening.

 

Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw gift overmaken t.g.v. van IBAN NL98 RABO 0191 2376 71 (BIC RABONL2U) t.n.v. Christengemeente "Op De Rots" te Tilburg.
Een gift voor ons bouwfonds kunt u overmaken t.g.v. IBAN NL78 ABNA 0522 4543 48 (BIC ABNANL2A) t.n.v. Christengemeente “Op De Rots” te Tilburg.

 

Schenkingen en legaten

Testamentaire beschikkingen en legaten worden dankbaar aanvaard en dienen notarieel te worden vastgelegd.


Christengemeente “Op De Rots” heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst ons sinds 1 januari 2008 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor u betekent dit dat uw giften aan Christengemeente “Op De Rots” fiscaal aftrekbaar zijn. Hierdoor kunt u onze activiteiten financieel ondersteunen met een fiscaal voordeel.

Please reload

"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden"
( Lucas 6:38 )

bottom of page