top of page

Heilige Geest Samenkomsten

Iedere week wordt er in de Christengemeente “Op De Rots” een Heilige Geest bijeenkomst gehouden. Op deze avonden laten we ons leiden door Gods Geest om te bidden voor de noden. We doen voorbede voor o.a. de gemeenten, de geestelijke leiders, de families, de vervolgde christenen, de zieken, de regering, voor land en volk, de wereld en overige noden. Daarnaast worden er tijdens deze bijeenkomsten ook Bijbelstudies gegeven. 

De sleutel voor een herleving in de gemeente, voor redding en verlossing van vele zielen, voor de geestelijke groei, de bloei en in alle goed werk vrucht te dragen – ligt in handen van christenen zelf. De gebedspunten wordt geboren in het hart van onze hemelse Vader.

Hij is het dus, die het inwerkt in onze harten en het antwoord op ieder gebed is al verhoord vóór het tot Hem wordt opgezonden. Onze gebeden dienen dagelijks tot onze hemelse Vader op te stijgen. Wij beseffen diep in onze harten dat God het onophoudelijk roepen van Zijn volk hoort en verhoort.

Please reload

De gebeden van de christenen zijn zeer belangrijk. Gebed maakt het God mogelijk om te volbrengen wat Hij verlangt en wat Hij zonder onze gebeden niet kan doen. In Gods gebedsplan nodigt Hij ons uit om met Hem samen te werken om Zijn plannen uit te voeren, Zijn doelen te bereiken en Zijn wil te laten geschieden ( Ef. 1: 4; Ez. 22: 29–31; Matt. 6: 10 ).

bottom of page