top of page

Vernieuwt als een arend


Als mensen wedergeboren zijn in Christus hebben zij een bovennatuurlijke transformatie meegemaakt, zoals dat bevestigd is in 1 Petrus 1:3-5, 23. Door de wedergeboorte wordt het beeld van Christus in ons hersteld.

De nieuwe mens in Christus krijgt nieuwe wijsheid, nieuwe inzichten en nieuwe verlangens. De wedergeboorte is dus een verandering en vernieuwing van onze geest, door het wonder van Gods genade die Hij in ons bewerkt.

Wij zijn Gods erfdeel, wat een voorrecht! In Psalmen 103:5 staat het volgende geschreven: "Die uw ziel verzadigt met het goede, zoals uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend". De arend is een grote en sterke vogel en is tevens de enige vogel, die de vier windstreken kent. Gods erfdeel wordt vergeleken met een arend. Het woord "arend"betekent: "die met zijn snavel te eten geeft". Wat een prachtig beeld is van de wijze waarop onze hemelse Vader ons uit Zijn mond voedt met het leende Woord (Matteüs 4:4). Hij is de grote Arend die Zijn jonge arenden voedt met het Woord, Zijn geschreven en gesproken Woord. De twee grote vleugels van de Arend stellen het Oude- en het Nieuwe Testament voor. Onze hemelse Vader heeft ons twee grote vleugels gegeven en we moeten ons vertrouwen stellen in die vleugels.

In welk opzicht wordt de arend vernieuwt? De arend is de enige vogel die volkomen uitgeput kan zijn, helemaal op, bijna dood, maar herstelt en weer als een krachtige, jonge vogel door de lucht zweeft en gedragen door de wind. Wanneer u helemaal opgebrand bent en "in de put zit", denkt dat het met u afgelopen is, dan komt er plotseling een herleving in uw persoonlijk leven, wordt hersteld en vernieuwd in de Geest.

In Jesaja 40:31 staat geschreven: "maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen maar worden niet mat". Er is een voorwaarde verbonden aan het ontvangen van deze zegen van God: Het Woord zegt: wie de Here verwachten", Er is een voorwaarde verbonden aan het ontvangen van deze zegen van God: Het Woord zegt: wie de Here verwachten". Wat moet u doen bijvoorbeeld in tijden van moeilijkheden? Uw vleugels uitspreiden betekent dat u gaat vertrouwen in Gods beloften en de Heilige Geest zal u omhoog dragen. Door te staan op Gods beloften zal Hij u, als het moet, weghalen uit die moeilijke situatie en helpen om te komen in een gezegende atmosfeer, waar veel mensen in het geheel geen weet van heeft. Wanneer God ons geestelijk sterk wil maken dan laat Hij ons vaak door veel moeilijkheden en ontberingen gaan. Juist om ons geestelijk sterk te maken laat Hij toe dat wij deze ongemakken moeten verdragen.

Onze grote God vernieuwt en verfrist ons, Hij vernieuwt onze kracht, onze gezondheid, onze hoop en Hij is in staat ons voortdurend te vernieuwen! Laten we onze vleugels uitspreiden in Gods beloften, in Zijn Woord. Breng Gods Woord in praktijk en door geloof in het Woord zal de Heilige Geest ons opheffen boven alle omstandigheden.

Het Woord van God was geschreven voor onze instructie, om te onderwijzen en ons te trainen, zodat wij elke dag van het jaar een overwinnend leven kunnen leiden. Het Woord bevestigd ons dat wij duur gekocht en betaald zijn, niet met vergankelijke dingen, zoals geld, zilver of goud, maar met het kostbare Bloed van Christus (1 Petrus 1:18-19).

Het gaat niet om wat u bent, of wat u vroeger was, maar wat God van u maken kan en wat u nu bent geworden in Christus, dat telt bij God! En wat Christus in ons is begonnen, zal Hij door de Heilige Geest tot volkomenheid brengen en het voleindigen. Wees sterk en moedig, omdat Hij , de Voleinder des geloofs, onze Leidsman getrouw is.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page