top of page

U bent in Christus Gods meest geliefde bezit


Onze hemelse Vader had ons van begin af aan in Zijn gedachten, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.

Hij heeft ons in liefde voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden (Ef. 1:4-7). Hebt u ooit het gevoel van onbemind en waardeloos gehad? Krijgt u ook het gevoel dat u niet aantrekkelijk, of dat u niet goed genoeg bent voor anderen?

Wordt u nog steeds onophoudelijk gekweld door deze negatieve gedachten en gevoelens? Moeilijke omstandigheden die door God in uw leven toegelaten, zijn daar geplaatst om u te veranderen, krachtiger te maken en wijzer van worden. Komen er soms gedachten in u die beweren dat u een mislukking bent, en alles wat u onderneemt niet zal gelukken? Vraag de Heilige Geest uw geestelijke ogen te openen opdat u door Zijn Woord mag inzien wie u bent in Christus, want wie de waarheid verstaat zal door de waarheid vrijgemaakt worden (Joh. 8:32).

David vertrouwde alleen God. Hij besefte wie hij was, toen hij omringd werd door vijanden, bad hij tot God en zei: "Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen, voor de goddelozen die mij overweldigen, voor mijn doodsvijanden die mij omsingelen" (Psalm. 17:8-9).

Hij zei m.a.w.: "HERE bewaar mij veilig, verberg mij zorgvuldig, zoals een mens zijn oogappel beschermd". Want van God's volk wordt gezegd dat wie hen aanraakt Zijn oogappel aanraakt (Zacharia 2:8). De oogappel is het ronde en gekleurde deel van het regenboogvlies dat naar buiten zichtbaar is. In Gods Woord wordt de oogappel voorgesteld als het dierbaarste wat men bezit. U bent in Christus God's meest geliefd bezit.

Als u weet en beseft dat u God's oogappel bent, stel dan toch uw volle vertrouwen op Christus, in alle omstandigheden. Wij mogen en kunnen weten dat wij het dierbaarste bezit van God zijn, omdat God's Woord ons dat zo heel duidelijk vertelt.

Misschien weet u op dit moment niet werkelijk wie u bent in Christus. Misschien raakt u op dit moment in verwarring en u bent zo in de nederlaag gekomen. Weet u niet waarom God dit heeft toegelaten? "Onwetendheid" is één van de wapens van de duivel. Veel christenen steunen nog steeds op hun gevoelens en reageren vaak op hun negatieve gedachten. Terwijl de Bijbel ons vertelt dat God's wegen hoger zijn dan onze wegen en Zijn gedachten hoger dan onze gedachten, en dat wij op de HERE moeten vertrouwen met ons ganse hart (Jes. 55:8-9; Spr. 3:5-10).

Wij moeten leren om de "Bijbel", ik noem deze ons "Vaders Boek", in onze eigen situatie te laten spreken en werken, zodat we de realiteit van God's Woord persoonlijk kunnen ervaren. Het gaat niet om wat mensen zeggen, wat wij voelen of denken, maar om wat God's Woord zegt en bevestigd!

We kunnen onze gevoelens en denken laten aanpassen aan het Woord van God. We hoeven niet met angst, boosheid of bitterheid rond te lopen of onszelf niet te wreken. Waarom niet? De Heilige Geest woont in ons, Hij komt voor ons op, want Hij verdedigt ons en wil ons veilig bewaren in Christus.

Leef met een doel voor ogen, in overeenstemming met God's Woord, Zijn wil en plan met uw leven, en uw positieve beslissingen zullen eeuwigheidswaarde hebben. We zijn door God uitverkoren, geliefd omdat Hij ons ziet als kostbaar en uniek. Als we in al onze omstandigheden op Hem blijven vertrouwen, zullen we steeds geestelijk sterker worden en meer openbaringen van Hem ontvangen, omdat wij Gods oogappel zijn.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page