top of page

De bovennatuurlijke kracht van verzoening


Als gelovigen in Christus zijn we voorbestemd om een bovennatuurlijk leven te leiden door de kracht van Zijn Geest. Onze hemelse Vader wil al Zijn kinderen naar een nieuw niveau, een nieuwe dimensie brengen, zodat we ons bewust worden dat we werkelijk in Christus zijn (1 Joh.2:3-6).

Wij allen waren zondaren en vijanden van God en niet één was rechtvaardig in Zijn ogen. Maar door het sterven van Jezus Christus aan het kruis heeft God ons met Zichzelf verzoend. Wij zijn niet langer vijanden van Hem en dus niet langer verworpen van Zijn aanwezigheid, want nadat wij Jezus Christus hebben aangenomen als onze persoonlijke Redder en Heiland heeft God ons geaccepteerd. En zodra wij verzoend zijn met God, ontvangen wij Zijn genade, gerechtigheid en de bediening der verzoening (2 Kor. 5: 17-21; Rom. 3: 23-24).

Wij zijn Gods uitverkoren volk geworden! Wij hebben een krachtige boodschap van "verzoening" van onze Heer ontvangen om het over te dragen aan onze medemens. Er wordt ons niet gevraagd om de mensen te vertellen, dat ze vijanden, slecht en zondaren zijn. Sommige gelovigen, nadat ze gereinigd zijn door het Bloed van Jezus en verzoend zijn met God, voelen zich zo heilig, dat ze geen rekening houden met de andere mensen die Christus nog niet kennen.

De zonde moeten wij haten, maar de zondaar moeten we liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad (Ef. 4:32; Joh. 15:12-14). Waarom kunnen sommige mensen niet tot een "verzoening" met de ander te komen? Als gelovigen weten, maar niet echt beseffen dat ze werkelijk in Christus zijn, zullen ze niet in staat zijn te wandelen in het bovennatuurlijke.

Er zijn twee manieren om naar ons leven te kijken en twee manieren om naar onze situatie te kijken. Namelijk Gods manier en de menselijke manier. Bij de wedergeboorte ontvangt u een goddelijke natuur, waardoor uw gedrag en levensstijl begint te veranderen.

Gelovigen die nog steunen op hun eigen kracht, hun zintuigen en hun bekwaamheden zijn beperkt. Gelovigen in Christus die nog leven volgens de menselijke manier zijn begrensd of gelimiteerd. Ze kunnen niet verder dan hun menselijke vermogen.

Door echt te beseffen wie u bent in Christus wordt u in staat gesteld om uw gedrag, uw doen en laten, uw spreken en zwijgen en uw hele levensstijl te veranderen. Uw goddelijke natuur stelt u in staat om zich over te geven aan Gods Geest en ervaart u het bovennatuurlijke. Door de goddelijke natuur kunnen uw mogelijkheden onbeperkt zijn (2 Petr. 1:4).

Neem daarom een vast besluit om te vergeven en leeft uit Gods genade, doet het in geloof en God zal u verder leiden naar het volgende niveau. Als we iemand die ons bijvoorbeeld vals heeft beschuldigd en ons kwetst met ons hart vergeven, dan openen we de deur voor de Heilige Geest om in die persoon te werken, maar ook in ons. Verzoening schenkt kracht en leven, zowel aan onszelf als aan de persoon die ons onrecht heeft aangedaan.

Het is ons eigen voordeel als wij Gods Woord gehoorzamen, om anderen te vergeven, om de ander en de zaak over te laten aan God. Het resultaat zal zijn: U zult geestelijk krachtiger worden, wijzer worden en uiteindelijk wordt u een man of vrouw naar Gods hart.

Wij hebben niet zomaar woorden, maar hebben een krachtige boodschap van verzoening van God ontvangen om het uit te dragen. Onze opdracht is het brengen van het "Goede Nieuws" van vrede en gerechtigheid.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page