top of page

Gemeente Leiders

Van Alphenstraat 43 
5014 MS TILBURG 
T: 013-5358931

E: ajs@opderots.org

Please reload

Please reload

Als u voor het eerst onze gemeente bezoekt dan kent u waarschijnlijk nog niemand. Daarom willen wij u alvast de pastorsechtparen en bestuursleden van onze gemeente aan u voorstellen. Van de pastors en bestuursleden kan gezegd worden dat ze loyaal zijn ten opzichte van de voorgangers, betrouwbaar en integer zijn en een zwijgplicht hebben. Dit houdt in dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met hetgeen u hen toevertrouwd hebt.

Pastors

Rentmeesterlaan 87 
5046 MH TILBURG 
T: 013-8225572 
M: 06-51288527

E: r.terborg@opderots.org | n.terborg@opderots.org

Watervogelstraat 146 
2492 PV Den Haag 
T: 070-4444897

E: j.ros@opderots.org

Rijnauwenstraat 38 
2532 VE Den Haag 
T: 070-3815845

E: s.oemraw@opderots.org

Hugo de Grootplein 56 
3314 EG Dordrecht 
T: 078-8423349

M: 06-49980513

E: e.tawjoeram@opderots.org

Please reload

Bestuur

Armand Jong Sang

Voorzitter

Henk Chumman

Secretaris

Salimin Ardjosemito

Penningmeester

Nadine Terborg

Coördinator

Please reload

bottom of page