top of page

ANBI

Algemeen
Het hebben van een ANBI-status betekent dat kerkgenootschappen vanaf 1 januari 2016 wettelijke publicatieverplichtingen hebben. Onze gegevens publiceren wij in alle openheid en transparantie aan onze leden en voor een ieder die geïnteresseerd is en ons willen ondersteunen. Op deze manier verwachten wij dat iedereen een goed beeld krijgt in het functioneren van Christengemeente “Op De Rots” als goed doel.
 
Naam instelling
CHRISTENGEMEENTE “OP DE ROTS”
RSIN/fiscaal nummer
819140958
 
Contactgegevens
Internetadres: www.opderots.org
E-mail: ajs@opderots.org
Telefoon: 013-5446906
Post- en bezoekadres: Dr. Nuijensstraat 2, 5014 RL TILBURG
 
Doelstelling
Kerkgenootschap Christengemeente Op De Rots stelt zich het volgende ten doel:
Het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus.
Het behartigen van de geestelijke, emotionele, lichamelijke en sociale belangen van de mens.
Het bevorderen van de geestelijke groei en kennis van Gods Woord, de Bijbel.
 
Beleidsplan
Het kerkgenootschap tracht haar doel, zonder winstoogmerk, te bereiken door:
Het houden van erediensten.
Het houden van gebedssamenkomsten.
Het geven van bijbelstudie.
Het houden van samenkomsten om (aspirante) medewerkers toe te rusten voor de verschillende bedieningen, taken en werkzaamheden van de gemeente.
Het houden van conferenties en seminars over verschillende geloof, sociaal en maatschappelijke onderwerpen ter opbouw van het geestelijk leven en welzijn van de mens. 
Het houden van andere vormingsactiviteiten voor kinderen, jongeren en ouderen.
 
Bestuurssamenstelling
Armand Jong Sang (voorganger) – voorzitter
Henk Chumman – secretaris
Salimin Ardjosemito – penningmeester
Nadine Terborg – coördinatrice
 
Beloningsbeleid
Behalve voor de voorzitter is er geen beloningsregeling voor de andere bestuursleden. Zij doen hun werk pro Deo. Het kerkgenootschap heeft niemand in loondienst en werkt alleen met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. De voorzitter en zijn vrouw zijn de senior voorgangersechtpaar van het kerkgenootschap. Zij ontvangen als freelancers een vergoeding voor hun diensten.

Please reload

bottom of page