Hoe kunt u weten waar uw hart is en of de gesteldheid van uw hart juist is? In Matteüs 6:21 staat het volgende geschreven: "Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn". Gods Woord spreekt in dit verband over de verborgen mens uws harten..., die kostbaar is in he...

Als christenen moeten we het geheim van onze kracht in Christus kennen. En als wij geleerd hebben en beseffen dat Christus ons leven is, dan hebben wij geleerd wat het geheim van succes en overwinning is.

Ons geestelijk leven is een krachtig, nieuw en veranderd leven. H...

02/02/2020

Save the date!

Film: Overcomer

Klik op de foto om de trailer te bekijken!

Mis het niet!!!

Share/Deel met anderen...
Nodig ze uit: vrienden, familie, kennissen, onbekenden.

Jullie zijn allen van harte welkom!

Datum: Zaterdag 15 februari 2020
Aanvang: 19.00 uur
Locatie...

Geloof in Jezus Christus is de sleutel om de kracht van Gods Geest vrij te zetten in uw leven. In 2 Korintiërs 4:13 staat het volgende geschreven: "Maar nu wij de Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wi...

15/11/2019

Christengemeente 'Op De Rots'

Viert u met ons mee?

Kerstviering
 

Een feest om samen te vieren.

Wij nodigen u uit om de geboorte van onze Here Jezus Christus met ons te vieren.

Datum: zondag 22 december 2019
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: Dr. Nuijenstraat 2, 5014 RL Tilburg

W...

15/11/2019

Children of Zion presenteert:

So this is Christmas
 

Een kerstviering voor jong en oud met zang, dans, toneel en veel meer!

Datum: zaterdag 7 december 2019
Aanvang: 18.00 uur
Toegang gratis
Leeftijd: Alle leeftijden
Locatie: Dr. Nuijenstraat 2, 5014 RL Tilburg

Wij hopen...

Als mensen wedergeboren zijn in Christus hebben zij een bovennatuurlijke transformatie meegemaakt, zoals dat bevestigd is in 1 Petrus 1:3-5, 23. Door de wedergeboorte wordt het beeld van Christus in ons hersteld.

De nieuwe mens in Christus krijgt nieuwe wijsheid, nieuwe...

Veel mensen geloven dat God bestaat, dat Hij goed en rechtvaardig is. Ze geloven ook dat Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, vals beschuldigd en aan een kruis is gestorven.

Dat is bekend uit de geschiedenis, dus een historisch geloof. Door dit soort g...

Als gelovigen in Christus zijn we voorbestemd om een bovennatuurlijk leven te leiden door de kracht van Zijn Geest. Onze hemelse Vader wil al Zijn kinderen naar een nieuw niveau, een nieuwe dimensie brengen, zodat we ons bewust worden dat we werkelijk in Christus zijn...

Onze hemelse Vader had ons van begin af aan in Zijn gedachten, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.

Hij heeft ons in liefde voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden (Ef. 1:4-7). Hebt u ooit het gevoel van onbemind en waarde...

Please reload

Archief
Please reload

Een Woord voor u

"Maar het woord des HEREN blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is".

(1Petrus 1 : 25)

Tilburg

Dr. Nuijensstraat 2 | 5014 RL Tilburg

Telefoon: +31 (0)13 544 69 06

E-mail: tilburg@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Dordrecht

Admiraalsplein 168 | 3317 BC Dordrecht

Telefoon: +31 (0)78 842 33 49

E-mail: dordrecht@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Den Haag

Spionkopstraat 13a | 2572 NK Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 44 44 897

E-mail: den-haag@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

© 2019 by Christengemeente 'Op De Rots'                                                                                                                                                                                 Privacy Policy