15/11/2019

Christengemeente 'Op De Rots'

Viert u met ons mee?

Kerstviering
 

Een feest om samen te vieren.

Wij nodigen u uit om de geboorte van onze Here Jezus Christus met ons te vieren.

Datum: zondag 22 december 2019
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: Dr. Nuijenstraat 2, 5014 RL Tilburg

W...

15/11/2019

Children of Zion presenteert:

So this is Christmas
 

Een kerstviering voor jong en oud met zang, dans, toneel en veel meer!

Datum: zaterdag 7 december 2019
Aanvang: 18.00 uur
Toegang gratis
Leeftijd: Alle leeftijden
Locatie: Dr. Nuijenstraat 2, 5014 RL Tilburg

Wij hopen...

Als mensen wedergeboren zijn in Christus hebben zij een bovennatuurlijke transformatie meegemaakt, zoals dat bevestigd is in 1 Petrus 1:3-5, 23. Door de wedergeboorte wordt het beeld van Christus in ons hersteld.

De nieuwe mens in Christus krijgt nieuwe wijsheid, nieuwe...

Veel mensen geloven dat God bestaat, dat Hij goed en rechtvaardig is. Ze geloven ook dat Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, vals beschuldigd en aan een kruis is gestorven.

Dat is bekend uit de geschiedenis, dus een historisch geloof. Door dit soort g...

Als gelovigen in Christus zijn we voorbestemd om een bovennatuurlijk leven te leiden door de kracht van Zijn Geest. Onze hemelse Vader wil al Zijn kinderen naar een nieuw niveau, een nieuwe dimensie brengen, zodat we ons bewust worden dat we werkelijk in Christus zijn...

Onze hemelse Vader had ons van begin af aan in Zijn gedachten, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.

Hij heeft ons in liefde voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden (Ef. 1:4-7). Hebt u ooit het gevoel van onbemind en waarde...

Beseffen we dat de keuzes die we nu maken onze toekomst bepalen? We zijn dus zelf verantwoordelijk voor onze uiteindelijke bestemming.

Alles begint, hetzij positief of negatief met het nemen van een besluit Elke verandering, elke vernieuwing, alles dat we wensen, verlan...

Toen u tot het geloof bent gekomen hebt u de Heilige Geest ontvangen en dus ook de Liefde van God (Romeinen 5:5). God heeft Zijn liefde uitgestort in ons hart op het moment van onze wedergeboorte.

De apostel Paulus schreef in Efeziërs 5:2 dat, Çhristus hield van ons, en...

In het algemeen is de mens opgevoed en onderwezen om in hun zelf te geloven, en te vertrouwen op hun eigen inzicht en hun eigen kracht. Vele mensen zullen toegeven dat ze liever van niets en niemand afhankelijk willen zijn, behalve van hun zelf. Hoe komt dat? Bedenk ho...

Pasen is voor ons christenen, dé grote dag van het jaar, want wij vieren de dood en opstanding van Christus. Het belangrijkste wat het sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha voor ons en voor de wereld betekent is, dat het eens en voor altijd het zonde probleem hee...

Please reload

Archief
Please reload

Een Woord voor u

"Maar het woord des HEREN blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is".

(1Petrus 1 : 25)

© 2017 by Christengemeente 'Op De Rots'

Tilburg

Dr. Nuijensstraat 2 | 5014 RL Tilburg

Telefoon: +31 (0)13 544 69 06

E-mail: tilburg@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Dordrecht

Admiraalsplein 168 | 3317 BC Dordrecht

Telefoon: +31 (0)78 842 33 49

E-mail: dordrecht@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Den Haag

Spionkopstraat 13a | 2572 NK Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 44 44 897

E-mail: den-haag@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic