top of page

Geest des geloofs

Geloof in Jezus Christus is de sleutel om de kracht van Gods Geest vrij te zetten in uw leven. In 2 Korintiërs 4:13 staat het volgende geschreven: "Maar nu wij de Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook".

Hoe beter wij God kennen door Zijn Woord, des te beter kunnen wij ook het Woord des geloofs beoefenen, want het is het geloof dat voortkomt uit de gemeenschap met de Geest des geloofs.

Hoe kunt u krijgen wat u spreekt als u het niet eerst spreekt? Als u wilt dat het in uw leven werkt, moet u gehoorzaam zijn aan de Geest des geloofs en wat Hij in het Woord heeft geopenbaard. Als u het perfecte plan van God ontdekt voor uw leven kunt u uw maximale potentieel bereiken in dit leven.

Denk aan de gaven, talenten, vermogen en mogelijkheden die God in uw leven heeft gelegd en aan u toevertrouwd. Wanneer God u een visie of een openbaring geeft of persoonlijk tot u spreekt opent dan uw hart en luistert naar de Geest des geloofs. Hij is de Geest van Christus, de Heilige Geest van God.

Hij wil dat u in dit nieuwe jaar Zijn goedheid en zegeningen iedere dag van uw leven hier op aarde ervaart, daarom is het zo belangrijk dat u een leven leidt conform Gods Woord. We kunnen elke dag onszelf zien als meer dan overwinnaar of we kunnen elke dag onszelf zien als verliezer.

Wat kiest u? (1 Korintiërs 15:57-58). Als u leeft naar het Woord zult u in staat zijn om de dingen vanuit Gods standpunt te zien. In Romeinen 12:2 staat geschreven: "Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene".

Als u uw denken vernieuwt met het Woord van Christus, zult u geen ruimte bieden aan negatieve gedachten, maar binnengaan in Gods overvloedige zegeningen en overwinning. Sta daarom op Gods beloften in geloof en blijf positief, standvastig en onwankelbaar in de kracht van de Geest des geloofs.

Laat het Woord van Christus een realiteit worden in uw leven door het te overdenken, te spreken en in praktijk brengen door de Geest des geloofs. Geloof het Woord, leefconform het Woord, ontvang en ervaart de mentaliteit van Christus (1 Korintiërs 2:16). In de belofte van Gods Woord zit bovennatuurlijke kracht, maar het Woord des geloofs dat u spreekt moet zeker met daden gepaard gaan. Uw daden moeten overeenkomstig het Woord des geloofs zijn.

Wanneer u werkelijk gelooft en doet wat de Geest des geloofs zegt, staat daarom het resultaat vast. Het Woord staat voor eeuwig vast in de hemel, maar wij moeten het op aarde zichtbaar maken door de kracht van de Geest des geloofs. Wij zijn door God geroepen om uit het geloof te leven (Romeinen 1:17; Habakuk 2:4b).

Wanneer u uw geloof in werking stelt, door te doen wat God u bevestigd heeft, dan zult u oogsten waar u gezaaid heeft; en zult zien dat de oogst altijd groter is dan het gezaaide zaad (Galaten 6:7; Matteȕs 6:33). De Geest des geloofs wil ons helpen in dit nieuwe jaar ons geloof te activeren en zo datgene ontvangen wat Hij verlangt ons te geven. Streef altijd naar het beste dat God heeft! Het overvloedige leven van Christus is het kostbare in de wereld.

God is een God van geloof en Hij is blij als wij spreken en handelen in geloof. Belijd uw geloof in Christus, sta op Gods beloften en ervaart de kracht van de Geest des geloofs. Wees sterk en moedig, omdat Hij, de Voleinder des geloofs, onze Leidsman en Heer getrouw is.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page