top of page

Twee soorten geloof


Veel mensen geloven dat God bestaat, dat Hij goed en rechtvaardig is. Ze geloven ook dat Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, vals beschuldigd en aan een kruis is gestorven.

Dat is bekend uit de geschiedenis, dus een historisch geloof. Door dit soort geloof wordt men niet behouden! Ieder mens heeft een natuurlijk geloof. Het natuurlijke geloof richt zich op de natuurlijke dingen, de dingen die we kunnen horen, zien, ruiken, proeven en voelen.

Het bovennatuurlijke geloof richt zich op de geestelijke realiteit. Dit geloof komt door het horen van het Woord van Christus (Romeinen 10:17; Galaten 2:20b). Een bovennatuurlijk geloof is heel belangrijk, u zult meer grotere dingen en zegeningen ervaren in uw leven. Onze hemelse Vader heeft ons de mogelijkheid gegeven om ons geloof in praktijk te brengen, zodat we ook leren omgaan met moeilijkheden en verschillende situatie die op ons afkomen.

Dit bovennatuurlijke geloof dat ons ertoe leidt onze Here Jezus te erkennen als Degene die ons tot Zijn Geest brengt. Jezus is de Deur tot de Geest en Zijn Geest leidt ons in het bovennatuurlijke en naar de overwinning. Volgens het Woord is geloof een zekerheid en een bewijs van de dingen die men niet ziet.

U weet het en u beseft het (Hebr. 11:1). Het bovennatuurlijke geloof neemt ons mee achter de zichtbare dingen naar de onzichtbare dingen, zodat we de dingen kunnen zien die in de natuurlijke wereld nog niet zichtbaar zijn. Het Woord heeft beloofd dat ons geloof in God bovennatuurlijke resultaten zal produceren.

God is een God van geloof en Hij is blij als wij spreken en handelen in geloof. Wij zouden altijd in geloof moeten leven en dit is alleen mogelijk wanneer wij de wil van onze hemelse Vader kennen. Geloof in Gods Woord en de kracht van Zijn Geest is de oplossing voor elke nood en tegenspoed in ons leven.

We zijn in feite geschapen in Christus voor het bovennatuurlijke, want Christus bevindt zich in de bovennatuurlijke wereld (Ef. 1:19-23; 2:5-10). Waarom is het zo belangrijk om uit geloof te leven zoals het Woord ons dat bevestigd? Omdat geloof in God en Zijn Woord in praktijk brengt, blokkeert Satan om te werken in onze omstandigheid.

Satan kan alleen werken als er vrees, twijfel en ongeloof zijn in het hart van de mens. U zult de geestelijke strijd nooit winnen als u wordt omringd door angstige mensen die alleen maar negatieve woorden spreken en belijden.

Vrees, twijfel en ongeloof zijn 3 maatjes van de duivel. Laat geen enkele gedachte of maatjes van de duivel toe in uw hart, want deze onreine geesten vernietigen de zegeningen. Bovennatuurlijk geloof ontstaat door het horen van Gods Woord en het spreken van wat we horen en in praktijk brengen betekent zaaien, ongeacht of het iets positief of negatief. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten (Gal. 6:7-9; 2Kor. 9:6- 11). Zaai dus het positieve op elk gebied van uw leven. Als u niet tevreden bent met uw oogst, onderzoek dan wat voor zaad u aan het zaaien bent. Christus heeft ons gezegd dat wij een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zullen ontvangen, als wij (zaaien) geven (Luc. 6:38).

Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Gods gedachten, Gods wegen, hoger dan die van de mens. Het Woord van God beweegt zich op het terrein van het bovennatuurlijke. In de beloften van Gods Woord zit bovennatuurlijke kracht.

Wanneer u werkelijk gelooft en doet wat God zegt, staat daarom het resultaat vast. Het Woord staat voor eeuwig vast in de hemel, maar wij moeten het op aarde zichtbaar maken door het in praktijk te brengen.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page