top of page

Wandelen in Gods bestemming voor uw leven


De HERE onze God heeft ieder mens met een specifiek doel geschapen. De mens is de kroon op Gods schepping en naar Zijn evenbeeld geschapen, een specifiek doel en opdracht om bepaalde activiteiten te verrichten.

De keuzes die we maken en de beslissingen die we vandaag nemen, zullen ons leven in de toekomst beïnvloeden en bevestigen. Christenen hebben een hemelse roeping, een hemelse bestemming en een burgerschap in de hemelen.

Hoe kunt u Gods plan voor uw leven ontdekken? Wat is de reden waarom u hier op aarde bent? Waarom bent u hier in deze plaatselijke gemeente? Helaas zijn er te veel mensen die het doel van hun bestaan op deze aarde nooit terwijl u hier in deze wereld leeft, alleen maar een rentmeester over wat God u in dit hebben bereikt en daardoor een doelloos en gefrustreerd leven leiden. In de graven van vele begraafplaatsen liggen veel rijkdommen. Ook zijn er veel christenen die hun dromen niet hebben gerealiseerd.

Ze hebben hun maximale potentieel niet echt kunnen bereiken in hun leven. Vele mensen zijn gestorven en begraven met hun talenten, hun gaven, hun vermogen en hun dromen die onze hemelse Vader aan hen had gegeven en toevertrouwd in hun leven.

In Deuteronium 30:19-20 maakt God bijzonder duidelijk dat Hij de keus niet in uw plaats maakt. Hij zegt: "Hier is het leven, hier is de dood, kiest u maar". Lees ook Deuteronium 8:17-20. Hier kunt u lezen in vers 18: "want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen".

God heeft een plan en een doel met uw leven. De enige manier waarop u uw volle mogelijkheden kunt ontplooien, is door uit te zoeken wat Gods bestemming voor uw leven is, en niet uw eigen dingen bepalen. U bent door God geschapen met een bestemming, met een doel.

En dat betekent dat waar u geboren bent, het land waar u vandaan komt. Alles aan u, uw talenten, uw gaven, uw vermogens, alles aan u is door God gegeven en ontworpen met een doel voor ogen. En daarom kunt u niet zomaar zelf bepalen wat u ermee wilt doen, en zeggen: "Ik ga dit doen, ik wil dit worden, of ik wil dat worden". Houd alleen maar in gedachte en besef goed dat uw eeuwige woning niet op aarde is. U bent, terwijl u hier in deze wereld leeft, alleen maar een rentmeester over wat God u in dit leven heeft toevertrouwd. Deze huidige wereld is slechts uw tijdelijke huisvesting. Onze hemelse Vader heeft bepaalde talenten, gaven en bekwaamheden in ons geplaatst, die Hij wil gebruiken en inzetten om anderen te bereiken en te zegenen. Als u uw doel uitvoert en in uw bestemming wandelt, zal er zeker voldoening zijn en u zult overgelukkig zijn.

Het is tijd om eens goed naar uw leven te kijken, na te gaan of u uw hemelse Vader werkelijk het beste van uzelf geeft en of u Hem lief heeft boven alles (Marc. 12:29-30; Matth. 10:37-40). U moet Christus de volle 100% van uw leven geven als u het beste van God wilt ontvangen.

Dat betekent dat u Hem volkomen gehoorzaamt in alle dingen. Als u in uw bovennatuurlijke bestemming wilt wandelen moet uw prioriteiten met Gods wil en Zijn Woord overeenkomen. Als u Gods wil boven alles zoekt bij alles wat u doet, dan zult u merken dat u snel over die weg naar uw bestemming geleid zult worden.

Streef altijd naar het beste dat God voor u heeft! Wat uw passie ook is, het is een aanwijzing voor wat uw hemelse Vader wil dat u voor Hem doet. Als u bouwt op Gods Woord kan het niet misgaan. Door te wandelen in Gods bestemming stelt God ons in staat om het bovennatuurlijke te ervaren.

Als we blijven volharden in het Woord, dan bouwen we verwachting. Zodra verwachting is gebouwd, dan zullen we resultaten zien.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page