top of page

De kracht van passie en toewijding


Het woord passie betekent hartstocht; een hartstochtelijk verlangen in het hart om Christus verder en dieper te leren kennen. Het is datgene wat uit uw hart stroomt en dat u buitengewoon graag doet. Het komt vanuit uw diepste kern, uw ziel. Het is in actie met een speciaal doel!

In Filippenzen 1:21 staat het volgende geschreven: “Want het leven is mij Christus en het sterven gewin”.De apostel Paulus staat hier ook voor de keus wat hij nu het liefste wil? Hij wordt van beide zijden gedrongen: hij verlangt heen te gaan en met Christus te zijn, want hij weet dat dit het allerbeste is. Maar toch is dit niet de keus die hij maakt. Hij maakt de keus om Jezus' leven te leven, want dan zal hij met zijn leven, Hem groot maken en verheerlijken. En als hij mag sterven, dan is dat verreweg het beste en het is dan alleen maar winst. Maar zijn passie voor Jezus maakt dat hij elk moment van zijn leven op aarde vol wil zijn van passie voor Hem. Toewijding is ook heel belangrijk en het betekent: werkt met volkomen overgave, voelt zich betrokken en verantwoordelijk.

Als u iets vanuit passie en toewijding doet dan doet u het vanuit uw hart en ziel! Het zijn de drijfveer in uw leven. Ze geven u niet alleen energie, hoop en geluk, maar ook de kracht om verder te gaan en uw bestemming in dit leven te bereiken. Ontdek hoe u de passie voor Jezus en toewijding aan Hem kunt ervaren in uw leven, zodat u kunt leven naar Gods wil.

In Matteüs 5:6 staat geschreven: "Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden". Hongeren naar de gerechtigheid is hongeren naar het Woord van Christus. Wees één met het Woord van Christus, leef naar het Woord en breng het Woord in praktijk. Dorsten naar de gerechtigheid is dorsten naar de Geest van Christus. De weg naar succes zit vol omleidingen, hindernissen, problemen en teleurstellingen.

Helaas hebben veel mensen zoveel moeilijkheden op die weg, dat hun dromen daar sterven. Daarom is passie zo belangrijk, want het creërt mogelijkheden. Passie voor Jezus geeft uw leven meer zin, betekenis en inhoud. Passie trekt u omhoog uit een benarde situatie en brengt u op hogere grond, zodat u komt boven de omstandigheden.

Passie stelt u in staat om te kunnen omgaan met moeilijke situatie, zodat u kunt afrekenen met alles wat niet tot eer van God. Passie helpt u om belemmeringen en hindernissen te overwinnen. Passie is een enthousiasme wat u niet alleen energie en concentratie in het heden geeft, maar ook de kracht geeft om verder te gaan in de toekomst.

Blijf standvastig en God maakt u onwankelbaar, want dan kan Hij u openbaren als de El Shaddai, God de almachtige. Wees niet bevreesd, maar wees geduldig, ga door met datgene waartoe God u geroepen heeft en wat Hij aan u heeft toevertrouwd. Om de hoge roeping te bereiken en op die hogere weg te komen zijn er bepaalde dingen die u moet beginnen te doen en andere dingen die u zult moeten nalaten.

Passie geeft u brandstof om uw droom na te jagen en daarom is het belangrijk om te leven vanuit passie. Passie maakt het mogelijk dat u 's morgens vroeg wakker wordt, omdat er iets is wat u heerlijk vindt om te doen, waar u in gelooft en waar u goed in bent. U doet dingen omdat uzelf echt weet dat dit is wat u moet doen. U wordt van binnenuit gedreven.

Gods Woord vertelt ons dat de passie van Jezus Christus bestaat uit Zijn grote liefde voor ieder mens en Zijn hartsverlangen om met ons allemaal samen de eeuwigheid in Zijn eeuwige Koninkrijk door te brengen.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page