top of page

Spreek het Woord des geloofs


De woorden die wij spreken bezitten geestelijke kracht. Elk woord dat we gebruiken en spreken zal invloed op ons leven hebben. We moeten weten wat we zeggen, want voor elk woord wat we gebruiken en spreken zullen er gevolgen zijn.

Wat wij vrijzetten zal vrij gezet zijn en wat wij binden zal gebonden zijn. De kracht van woorden die we spreken is sterker dan de meeste van ons beseffen. Wij zijn geroepen en gezalfd om steeds nieuwe overwinningen te bevechten en bevestigen die in de hemel al staan opgetekend.

In 2 Korintiërs 4:13 staat het volgende geschreven: "Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook". Hoe beter wij God kennen door Zijn Woord, des te beter kunnen wij ook het Woord des geloofs beoefenen, want het is het geloof dat voortkomt uit de gemeenschap met Gods Woord. Hoe kunt u krijgen wat u spreekt als u het niet eerst spreekt? Geloof in God is de sleutel voor een doorbraak naar uw wonder.

Als u wilt dat het in uw leven werkt, moet u gehoorzaam zijn aan de Geest des geloofs wat Hij in het Woord heeft geopenbaard.Van jongs af aan leerde David God kennen, werd gesterkt en groeide in het Woord des geloofs en daarom kon hij tot Goliat zeggen: "Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen,..."Deze dag zal de HERE u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouwen;......."Want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht" (1 Sam. 17:43-51).Het was precies gebeurd zoals hij gesproken had. David slingerde de steen in geloof en God richtte de steen naar dat punt waar de steen terecht moest komen. David besefte diep in zijn hart in wie hij geloofde; hij sprak het Woord des geloofs en daarna slingerde hij de steen in de naam van de HERE der heerscharen. Hij kende God en vertrouwde Hem, en dat maakte het grote verschil.

Vrees, ongeloof en twijfel zijn maatjes van de duivel. Laat geen gedachte of woord van vrees, ongeloof en twijfel toe in uw hart, want deze negatieve en onreine geesten vernietigen de zegeningen. Geloof ontstaat door het horen en het spreken van wat we horen betekent zaaien, ongeacht of het iets positiefs of negatiefs. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Zaai dus het goede en positieve op elk gebied van uw leven. Als u niet tevreden bent met uw oogst, onderzoek dan wat voor zaad u aan het zaaien bent.

Het beeld dat u van Christus hebt, brengt u aan anderen over doormiddel van de woorden die u spreekt. Christus heeft ons gezegd dat wij een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zullen ontvangen, als wij geven.

Het Woord van God beweegt zich op het terrein van het bovennatuurlijke. Wanneer u geeft voor het werk van Christus, zet u een wet in werking. U bent dan aan het zaaien in Gods Koninkrijk. Het Woord zegt en belooft dat als wij eerst God op de eerste plaats zetten en Hem getrouw dienen, dan zullen de zegeningen ons achtervolgen (Matt. 6:31- 33; Deut. 28:2, 8; Ps. 23:6).

In de belofte van Gods Woord zit bovennatuurlijke kracht, maar het Woord des geloofs dat u spreekt moet zeker met daden gepaard gaan. Uw daden moeten overeenkomstig het Woord des geloofs zijn. Onze hemelse Vader is een Waarmaker van Zijn Woord. Wanneer u werkelijk gelooft en doet wat God zegt, staat daarom het resultaat vast. U neemt het Woord van God en u spreekt het uit. Het Woord staat voor eeuwig vast in de hemel, maar wij moeten het op aarde zichtbaar maken.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page