top of page

De hoogste prijs ooit betaald


DE GROTE DAG VAN HET JAAR

Elk jaar vieren wij het Paasfeest. Het Paasfeest is het feest der feesten, want het is de grootste gebeurtenis die ooit op aarde plaatsvond. Ik geloof niet dat iets deze gebeurtenis zou kunnen overtreffen. Menig mens is gestorven, maar er was er maar Eén onder hen Die opstond uit de dood. Zijn naam is JEZUS (Matth. 28:1-20).Pasen is voor ons christenen, dé grote dag van het jaar, want wij vieren de dood en opstanding van Christus. Het allerbelangrijkste wat het sterven van Jezus op Golgotha's kruis voor ons en voor de wereld betekent is, dat het eens en voor altijd het zonde probleem heeft opgelost. DE VERLOSSING IN CHRISTUS JEZUS Wij werden allen in zonden geboren, verwekt in ongerechtigheid en we kwamen als zondaars ter wereld, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus ( Rom. 3:23-25). Er was geen mens die waardig was en konden ze ook niemand anders op aarde vinden die waardig was om voor zo'n straf te boeten. De mens werd schuldig bevonden aan "zonde" en op zonde stond een straf die geen mens kon betalen. De Bijbel vertelt ons dat alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De mens was onderworpen aan de macht van de dood, vloek, ziekte, moeite en zorg. Diep in ons hart weten we, dat er ergens zaligheid en volmaaktheid is. Er is iets in ons dat naar iets op zoek is, en dat toont dat we iets missen. DE MESSIAS, DE VERLOSSER, DE HEILAND DER WERELD Wij mensen zijn op zoek en willen datgene vinden, wat ons kan verzadigen en wat ons die tevredenheid geeft. Iets dat gemist en die hunkering in ons zal vervullen, maar het lijkt alsof we het in deze wereld niet kunnen vinden. Jezus was en is het antwoord op dit vraagstuk, omdat Hij met Pasen bewees wat de Bijbel had gezegd. Heel de Schrift die geschreven had wat Jezus zou doen, bevestigde Hij als Messias, de Verlosser, de Heiland der wereld, toen Hij opstond uit de dood. Zo werd Satan en zijn trawanten neergeslagen, ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kol. 2:13-15). HET VLEESGEWORDEN WOORD VAN GOD De hoogste prijs die ooit op aarde werd betaald; de Enige die hem kon betalen, kwam en voldeed hem op Golgotha's kruis. Daar werd de grote rekening voldaan. Geen mens op aarde was er waardig voor of er toe in staat om die rekening te voldoen. Toen kwam God Zelf en werd mens. De 2e Persoon in de Godheid kwam en leefde als mens, met menselijke verlangens en betaalde de hoogste prijs op Golgotha's kruis en de greep van Satan was verbroken. Jezus, Het vleesgeworden Woord van God, brak de macht van Satan op Golgotha's kruis. Hij opende de gevangenisdeuren voor elke mens, die op deze aarde opgesloten was in de gevangenis. DE HERE JEZUS IS WAARLIJK OPGESTAAN Het is niet meer nodig dat de mens door de zonde wordt verscheurd. De mens hoeft niet verloren te gaan. Ze hoeven niet langer in zonde te leven of gebonden en verslaafd te zijn, door te drinken, te roken, te gokken, te roddelen en te liegen. U kunt eerlijk, oprecht, rechtvaardig, krachtig en overgelukkig zijn in en door Jezus Christus. De prijs is betaald en wij zijn verlost. Nooit hoeven wij daar meer aan te twijfelen. Zie niet naar datgene wat ú hebt gedaan of wat u vroeger was, maar zie naar wat Christus op Golgotha's kruis voor u deed. Daar werd het probleem opgelost. Hij stierf voor u. Zolang u Hem aanvaardt als uw Verlosser en Heiland - dat is de voorwaarde - zijn uw zonden vergeven. En alles wat vergeven is, is weggedaan en vergeten. De Here Jezus is waarlijk opgestaan. Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page