top of page

Vertrouw alleen op God


In Gods Woord worden we geroepen om alleen op God te vertrouwen. Hoe moeten we dat doen en waarom alleen op HEM? Hebben wij vertrouwen in mensen, in banken, in onze functies, in de economie of in onze carrière?

Wie of wat biedt ons de echte zekerheid en het volkomen geluk in ons leven? Veel mensen hebben in hun leven het vertrouwen in andere mensen verloren, zijn enorm gekwetst, raken zo diep teleurgesteld en ontmoedigd.

De beloften worden niet nagekomen ondanks alle moeiten, de nodige hulp blijft achterwege en vrienden blijken geen vrienden te zijn zodra het moeilijk wordt. Waarom worden mensen steeds weer teleurgesteld?

De antwoorden voor al onze vragen en de oplossing voor al onze problemen zijn altijd te vinden in Gods Woord. In Psalmen 118: 8-9 staat het volgende geschreven: "Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen". "Edelen"zijn hoogwaardige mensen met heel goede eigenschappen; en toch zegt het Woord: dat het beter is bij de Here te schuilen dan op "edelen" te vertrouwen.

Er is sprake van toevlucht vinden, als we er ook naar gezocht hebben. Het is dan ook een goed, krachtig en gelukkig resultaat na een benarde en ongelukkige situatie. Dan is er echt een ervaring van gerustheid en zekerheid gekomen. Bij de Here zijn we altijd veilig en geborgen. Er zijn verschillende teksten die over dit thema spreken, maar door het hele Woord heen laat onze hemelse Vader ons zien dat we niet moeten vertrouwen in onszelf, onze ouders, onze familie, onze vrienden, onze kennissen, en zelfs niet in onze partner (Spr. 28:25-26; Mich. 7:5-6; Ps. 146: 2-10; Jer. 17:5-8; Matt. 10:37-38; 2 Kor. 1:8-10).

Vertrouwen is een innerlijk weten dat er iets is wat u moet doen. Het is een beslissing die u neemt. Een ware christen is iemand die heeft geleerd God in de moeilijke omstandigheden te vertrouwen. Deze persoon dient Hem niet alleen met woorden, maar in zijn manier van leven. Zijn vertrouwen in God is onwankelbaar. Hij vreest niet voor toekomst, omdat hij niet meer vreest om te moeten sterven, want hij leeft elke dag alsof het de laatste dag van zijn leven is. We kiezen ervoor om Christus lief te hebben boven alles. Vertrouwen op God betekent, dat u bereid bent uw leven volkomen aan Hem toe te vertrouwen. U gelooft dat Christus betrouwbaar is en nooit zal doen op een manier die u benadeelt. Het is dus geen gevoel, maar een beslissing die u neemt om te erkennen dat Christus alleen is die u de zekerheid geeft en gelukkig kan maken.

God is te vertrouwen boven mensen en boven alle andere dingen. Christus alleen is uw Redder en uw Zaligmaker. Bouw uw geestelijk leven op het betrouwbare Fundament, namelijk Jezus Christus, dan zult u nooit wankelen (1 Kor. 3:11). Er is maar één soort vertrouwen dat staande kan blijven, dat is ons vertrouwen in Christus. Relaties worden rond Agape Liefde gebouwd (1 Kor. 13:4-7).

Gods opdracht is: Heb iedereen lief. Gelooft iedereen als ze u iets zeggen of beloven, maar vertrouw niemand, alleen God. Ons vertrouwen in Christus is het geloof in de goedheid, betrouwbaarheid, waardigheid, integriteit en het karakter van Christus. De mensen denk vaak dat we van alles nodig hebben om gelukkig en volledig veilig te zijn, zowel in materieel opzicht als geestelijk. Maar wanneer we ervoor kiezen om de leiding van ons leven over te geven aan Christus die de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan geeft ons dat vrede, vreugde en zekerheid. Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page