top of page

Veranderd door de kracht van het Woord


Door het Woord te lezen krijgt u een groter verlangen om de wil van onze hemelse Vader te doen en uw leven op orde te brengen. Als u verandering wilt zien in uw leven, dan moet het binnenin u gaan beginnen.

De vraag is: Hoe kunt u van binnen veranderen? In Speuken 23:7 staat geschreven: "want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij".

Wilt u echt verandering zien in uw situatie, uw gedrag en in uw leven? Gods Woord bevestigt ons dat u bent wat u denkt. Door uw gedachten te wijzigen kunt u gelegenheden zien die u eerst niet zag. Uw gedachten bepalen uw leven. Kent u iemand die een armoede mentaliteit heeft en klaagt over zijn situatie. Meestal kunt u zien en horen aan de woorden die hij of zij spreekt. De persoon heeft een houding die nooit verwacht dat er iets krachtiger en boven de huidige werkelijkheid is. U bepaalt zelf waar u aandacht aan schenkt, hetzij positief of negatief.

Kies daarom voor de juiste gedachten. Uw gedachten bepalen uw plannen, uw handelen, uw houding, uw zelfbeeld. Uw gedachten bepalen ook uw toekomst. De apostel Paulus moedigt ons aan ons niet aan te passen aan de wereld, maar veranderd worden door de vernieuwing van onze denken (Rom. 12:2).

Als u uw denken vernieuwt met het Woord van Christus, zult u geen ruimte bieden aan negatieve gedachten. En 2 Korintiërs 10:5 vertelt ons dat iedere negatieve gedachte moeten we onmiddelijk neerhalen en als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

U moet wel een vast besluit nemen om de mensen die u gekwetst en pijn hebben gedaan, vergeven. U zult het verleden moeten loslaten en moeten beginnen te concentreren op het feit dat God een hoopvolle toekomst voor u heeft. Het is ook uw verantwoordelijkheid dat u God leert kennen door Zijn Woord te lezen, overdenken en in praktijk te brengen.

Beseft u dat er geen macht op aarde is, die de macht van Gods Woord kan weerstaan? Onze overwinning en succes worden bepaald door de mate, waarop wij ons geloof hebben gebaseerd op het Woord van God. Boeken, kranten en tijdschriften vullen uw hoofd. Rijst, aardappels, groenten en vlees vullen uw buik, maar alleen het Woord van God kan uw hart vullen en uw leven veranderen. We kunnen en mogen in mensen geloven wanneer ze ons iets zeggen en beloven, maar we moeten leren om alleen op God en Zijn Woord vertrouwen.

Wanneer u een succesvol en overwinnend leven wilt leiden, dan zult u Gods Woord moeten accepteren als de hoogste en absolute Waarheid in uw leven. Als we ons concentreren op Christus en de beloften van Zijn Woord, zullen we vervuld zijn van hoop, geluk en blijdschap.

We moeten eerst de overwinning behalen in onze gedachten en dan wordt dit alles bevestigd in de realiteit van ons dagelijks leven. Het is een geestelijk principe en het werkt, want God heeft het gezegd. Spreek in vrijmoedigheid de beloften van Gods Woord. Als u het moeilijk heeft, gebruik uw gedachten en uw woorden niet om uw situatie te beschrijven, maar om uw situatie te veranderen! (Spr. 18:21; Kol.2:9,10; Fil. 4:8,9). Uw overvloed is in het Woord. Uw succes, geluk en overwinning is in het Woord. Uw overwinning op elk gebied van uw leven is in het Woord. Als uw gedachten en beslissingen gebaseerd zijn op Gods Woord, zullen uw daden u op de weg naar succes en overwinning plaatsen.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page