top of page

De beproeving van ons geloof


Ons karakter te testen en te vormen

Het lijkt vreemd dat christenen veel moeilijkheden ondervinden, terwijl het met de mensen die niet geloven goed gaat. Vindt u het niet vreemd dat de liefste en rustige christenen gekweld worden door teleurstelling, angst, pijn en verdriet? Volgens Gods Woord echter zou het juist vreemd zijn als dit niet zo was.

In 1 Petrus 4:12 staat geschreven: "Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemd overkwame". De bedoeling van deze moeilijkheden, angst, pijn en verdriet is niet om ons te vernietigen, maar om ons geloof op de proef te stellen en om ons karakter te testen en te vormen.

DANK EN PRIJS GOD VOOR UW MOEILIJKHEDEN

De beproeving geeft ons de gelegenheid dat wij onszelf gaan onderzoeken, of wij werkelijk staan op de beloften van Gods Woord. Deze test brengt dikwijls aan het licht dat er nog tekortkomingen, zwakheden en bepaalde zonde aanwezig in ons zijn. U zult hiertoe moeilijkheden kennen, maar dank en prijs God voor uw moeilijkheden.

Daarom, laat deze beproeving u dus niet bevreemden, zoals Gods Woord dat ons vertelt. Als wij de moeilijkheden zien aankomen, dan moeten wij ons sterk opstellen in de kracht van Gods Geest, of we kunnen ineenkrimpen van angst. Weet u niet hoe u er door moet komen te midden van de moeilijkheden?

OM ONS GEESTELIJK STERK TE MAKEN

Als wij om ons heen kijken of op de moeilijkheden wanneer de crisis komt, dan zullen wij met schrik en beven vervuld worden, maar als onze gedachten alleen op de Here Jezus zijn gevestigd, dan kunnen wij ons beheersen, kalm en sterk zijn. Alle omstandigheden staan onder controle van Gods Heilige Geest en zonder Zijn toestemming kan niets ons schaden.

Er is geen mens, geen macht in hemel of op aarde, kan een christen die in Christus verblijft, deren, zonder eerst de Heilige Geest te zijn gepasseerd en van Hem toestemming te hebben ontvangen.

Als wij in Gods plan zijn en blijven, zal Hij alleen datgene dat goed voor ons is, laat Hij tot ons komen. Wanneer God ons geestelijk sterk wil maken dan laat Hij ons vaak door veel moeilijkheden en ontberingen gaan. Juist om ons geestelijk sterk te maken laat Hij toe dat wij deze ongemakken moeten verdragen. Prijs en dank God voor de beproeving van ons geloof! Beseft u dat met Gods zorg, wij geen enkel risico lopen?

BLIJF NAAR JEZUS KIJKEN EN NIET NAAR UW GEBREKEN

David zegt in Psalm 23 vers 6: "Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven". Moeilijkheden, crisissen en ontberingen zijn voor een christen bijzonder waardevol, omdat ze God de gelegenheid geven de christen te testen en te vormen tot dat het beeld en gelijkenis van Jezus gaat vertonen.

Het zijn oefeningen, die ons leren om te gaan met moeilijke situaties en tot bijzondere zegen te worden voor onze medemens. We kunnen God danken voor de vuurgloed, die tot beproeving dient, dat Hij ons als het ware, de leerschool van het lijden laten doorlopen. Streef altijd naar het beste dat God heeft! Het overvloedige leven van Christus is het kostbare in de wereld.

Belijd uw geloof, sta op Gods beloften, dank en prijs Hem voor het leven van Christus dat Hij u heeft gegeven. Blijf voortaan naar Jezus kijken niet naar u zelf, uw tekortkomingen, gebreken of fouten. Houdt u aan de belijdenis van uw geloof in Christus vast: wees sterk en moedig, omdat Hij, onze Leidsman getrouw is.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page