top of page

Geroepen om uit geloof te leven


Geloof stelt ons in staat om Gods Woord toe te passen in ons dagelijks leven. Wanneer het geloof in Gods Woord in ons leven begint te werken produceert het bovennatuurlijke resultaten.

We zijn daarom door God geroepen om uit geloof te leven (Rom. 1:17). In Hebreeën 11:1 staat geschreven: "Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet".

Volgens het Woord is geloof een zekerheid van de dingen en het bewijs van de dingen die men niet in de natuurlijke wereld ziet. Maar u weet dat het zeker is en u beseft het. Het is iets waarvan u overtuigd bent, en dat niets u kan afbrengen, hoe de dingen rondom u er ook uitzien. Uw omstandigheden kunnen daarvan volkomen tegenstrijdig zijn, maar echt geloof in God is uw zekerheid dat het met u goed zal gaan. Al hebt u op dat moment het erg moeilijk, maar u weet zeker dat het goed komt. Het bewijs is in uw hart en niemand kan u wijsmaken. Geloof geeft u ogen in uw hart, want u ziet en beseft het wat nog niet in de natuurlijke wereld zichtbaar is.

Dit soort geloof brengt bovennatuurlijke resultaten voort en ervaart de kracht van het Woord en Gods Heilige Geest. Het is het geloof dat de beloften van God verkrijgt. Leer om uw geloof nooit te bouwen op het geloof van andere mensen, maar bouwt uw geloof altijd en alleen op Christus, dan zult u niet beschaamd uitkomen (Rom. 10:11). Uw geloof zal effectief worden wanneer u zich realiseert hoe vele goede dingen u bezit in Christus en wie u bent in Hem.

Wanneer u uw geloof in werking stelt, door te doen wat God u heeft bevestigd, dan zult u oogsten waar u gezaaid heeft; en u zult zien dat de oogst altijd groter is dan het gezaaide zaad (2 Kor. 9:8-11). Alles komt in de vorm van een zaad. Wat u diep in uw hart moet beseffen is dat al uw zegeningen zijn uw oogst. Uw huis, uw vervoermiddel, uw werk, uw financiën, enz. zijn allemaal dingen die u geoogst heeft. Wat u of uw familie in het verleden heeft gezaaid heeft God u doen oogsten in het heden. Als wij het Woord in praktijk brengen dan ervaren en ontvangen wij van Hem. Het is niet u, maar God is de bron van al uw geestelijke en natuurlijke zegeningen (Ex. 8:17-20; Ef. 1:3, 4). Onze hemelse Vader wil dat wij in geloof en vrijmoedig tot Hem komen, opdat wij al de hulp en bijstand zullen ontvangen die wij nodig hebben. Hij nodigt ons uit en Hij wenst met ons om te gaan. Voordat u met een mens praat, praat eerst met God. Het is een groot voorrecht om elke dag de dag te beginnen met God, de dag doorbrengen en eindigen met Hem.

Hij heeft ons lief met een eeuwige liefde en daarom wil Hij ons rijkelijk zegenen en ons onderwijzen, ons leiden, ons instructies geven, zodat wij volkomen dienstbaar zouden zijn. Geloof komt van God en daarom is het bovennatuurlijk (Rom. 12:3). Dit geloof hebt u ontvangen en is bij u binnengekomen bij uw wedergeboorte door de Heilige Geest (2 Kor. 4:13). Er is geen fundament dat steviger is dan ons vertrouwen in het Woord dat God voor ons heeft, ons vertrouwen in Zijn plan van geloof en bereidheid van Christus om al Zijn beloften na te komen (Matt. 24:35).

Hij wil ons helpen om ons geloof te activeren en zo datgene ervaren en ontvangen wat Hij verlangt ons te geven. U zult de kracht en het resultaat van geloof ervaren als u de openbaring van Gods Woord vasthoudt, want Hij is een Waarmaker van Zijn Woord. Het Woord staat voor eeuwig vast in de hemel, maar wij moeten het op aarde zichtbaar maken.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page