Search
  • Sr. Pastor A. Jong Sang

3 meest belangrijke dingen in ons leven


Als een christen geleerd heeft en beseft dat Christus zijn leven is, dan heeft hij geleerd wat het geheim van succes en overwinning is. Het geestelijk leven van een christen is een nieuw, veranderd en bovennatuurlijk leven. Het oude leven was een zondig leven, zonder God, dus waren we geestelijk dood vanwege onze overtredingen en zonden (Kol. 2:13-15).

Als u een wedergeboren christen bent, dan hebt u nu deel aan de goddelijke natuur en ook mag weten dat uw naam staat opgetekend in het boek des Levens (2 Petr. 1:4; Luc. 10:20; Openb. 13:8). Het eerste wat meest belangrijk in ons leven is de "Heilige Geest".

Onze hemelse Vader heeft ons op het moment toen wij in Jezus geloofden, de onschatbare gave van de Heilige Geest gegeven (Joh. 16:7-14; Ef. 1:13). Wij werden van dat moment af, instrumenten en kanalen van goddelijk leven. De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van de Godheid in deze wereld.

De Heilige Geest in ons maakt Christus realiteit voor ons. De Heilige Geest met ons om ons te leiden, te beschermen, te helpen en te bekrachten. De Heilige Geest op ons maakt Christus realiteit voor anderen. Dit is nu juist de uitwerking van het bovennatuurlijk leven door Gods Geest.

Een blijvende zekerheid van dit leven met de Heilige Geest hangt af van onze gehoorzaamheid aan Gods Woord. Mijn advies aan u is: Neem een vast besluit om altijd God te behagen (Joh. 8:29). Het tweede wat meest belangrijk in ons leven is onze "opdracht".

God heeft ons uitgekozen en ons opgedragen erop uit te gaan om Zijn wonderwerkende kracht te openbaren. Onze "opdracht" is vrucht te dragen en de opbrengst aan vruchten niet verloren laten gaan (Joh. 15:16-17). In 2 Korintiërs 5:14 maakt de apostel Paulus hier duidelijk dat de realiteit van de liefde van Christus, voor elkaar en voor anderen, hem dwong. Het Woord vertelt ons in vers 19, "dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd". God houdt van alle mensen, dus ook zij die nu in een verloren toestand bevinden en dit besef dwingt ons tot actie. Wij zijn verantwoordelijk om dit Goede Nieuws te verkondigen, een Nieuws met de garantie van eeuwig leven. Het derde wat meest belangrijk in ons leven is ons verkregen "zaad".

Onze hemelse Vader is ook een God van condities. In 2 Korintiërs 9:6, 10 staat geschreven: "Bedenk dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten", "Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen". Paulus schrijft in dit verband ook over financiën.

Hier zien we het principe van "zaaien en oogsten". Het Woord vertelt ons over een christen en de manier waarop hij geeft aan God en Zijn Koninkrijk. Als u uitziet naar een grote oogst, dan moet u niet gierig zijn. Als u karig zaait, zult u ook karig oogsten. Alles wat u nu hebt en bezit is ter leen (Deut. 8:17-20).

Als u biddend Gods advies zoekt, zal Hij u maken tot een succesvolle gever en u zult een krachtig voorbeeldig leven leiden. Gebruik de gaven en talenten die God u ook heeft toevertrouwd (zie Matt.25:14-30). We moeten leven en handelen in geloof en doordat we meer zaaien en onze gaven en talenten gebruiken zullen we ook meer oogst en zegeningen zien in ons leven.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

#leven #geloof #Woord #zaaien #strijd #zegeningen

Recent Posts

See All

Vernieuwt als een arend

Als mensen wedergeboren zijn in Christus hebben zij een bovennatuurlijke transformatie meegemaakt, zoals dat bevestigd is in 1 Petrus 1:3-5, 23. Door de wedergeboorte wordt het beeld van Christus in o

Twee soorten geloof

Veel mensen geloven dat God bestaat, dat Hij goed en rechtvaardig is. Ze geloven ook dat Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, vals beschuldigd en aan een kruis is gestorven. Dat is b

Tilburg

Dr. Nuijensstraat 2 | 5014 RL Tilburg

Telefoon: +31 (0)13 544 69 06

E-mail: tilburg@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Dordrecht

Admiraalsplein 168 | 3317 BC Dordrecht

Telefoon: +31 (0)78 842 33 49

E-mail: dordrecht@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Den Haag

Spionkopstraat 13a | 2572 NK Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 44 44 897

E-mail: den-haag@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

© 2019 by Christengemeente 'Op De Rots'                                                                                                                                                                                 Privacy Policy