Uitgeoefende activiteiten 2020

Please reload

Vaste activiteiten:

 • Wekelijkse samenkomsten op de zondagen met zondagsschool voor de kinderen en kinderopvang voor de aller kleinsten.

 • Wekelijkse Heilige Geest samenkomsten voor voorbeden en Bijbelstudies

 • Wekelijkse bid avonden - Maandelijkse jongeren avonden

 • Maandelijkse financiële ondersteuning van 2 kansarme kinderen in buitenland

 • Jaarlijkse werkersconferentie

 •  Jaarlijkse 10 daagse bidstond

 • Jaarlijkse doopdienst

 • Jaarlijkse samenkomsten bij christelijke hoogtijdagen:

  • Goede vrijdag

  • Pasen

  • Hemelvaart

  • Pinksteren

  • Kerst

 • Pastorale hulp, zorg, geestelijke bijstand en opvang bij ziekte, overlijden, huwelijk of relatie problemen.

 • Dankdiensten bij huwelijken en verjaardagen.

 • Het houden van uitvaartdiensten.

 • Periodieke straat evangelisatie met IKO Tilburg (Inter Kerkelijk Overleg)