top of page

Het nieuwe jaar 2019


Allereerst wil ik onze hemelse Vader danken voor het nieuwe jaar 2019. Het oude jaar is voorbij en keert niet terug! Bij het begin van een nieuw jaar moeten we een kwaliteitsbesluit nemen om elke dag te wandelen in geloof en met geestelijke ogen leren kijken (2 Kor. 5:7-9).

Elk jaar brengt ons 365 dagen of 52 weken van vele mogelijkheden en kansen. God heeft ons elke dag een etmaal gegeven van 24 uur. Elke dag hebben we: Een "Vandaag", een "Gisteren" en een "Morgen" met hun eigen betekenis. Drie woorden die beginnen met de letter "G".

"Vandaag" vertegenwoordigt uw "Gelegenheid". Elke dag krijgt u de "gelegenheid" om te leven tot Gods eer en heerlijkheid. Door God lief te hebben boven alles (Matt.22:36-38). Uw hemelse Vader heeft u gezegend zodat u tot een zegen kunt zijn voor anderen.Het hoogste doel in dit leven wat we ooit kunnen bereiken in deze wereld is dat onze hemelse Vader voldoening vindt en plezier schept in ons leven.

"Gisteren" vertegenwoordigt uw "Geschiedenis". De dingen die u in het verleden hebt meegemaakt is het concept van alle dingen die al hebben plaatsgevonden. Als u in het afgelopen jaar fouten in uw leven hebt gemaakt, neem dan een besluit en houd eraan vast om die fouten niet meer te maken, anders gaat u dezelfde fouten blijven herhalen. Leer van uw fouten en voorkom herhaling, want uw verleden is uw "Geschiedenis". "Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen"........(Ef. 4:20-24).

"Morgen" vertegenwoordigt uw "Geheim". Elke dag hebben we ook een "Morgen" en het is altijd voor ons verborgen, want wij weten niet wat de dag van morgen biedt. Er kunnen zoveel zorgen op ons levenspad komen in het nieuwe jaar dat we soms niet meer weten wat wij moeten doen.

Dit geldt ook voor alle christenen. Ook als we denken aan de plaatselijke gemeenten van onze Here Jezus Christus. Er is zoveel in de afgelopen periode veranderd. Steeds feller en scherper wordt er afgezet tegen de godsdienst en het geestelijke leven. Hoe houden de christenen in zo'n samenleving stand? Wereldgelijkvormigheid dringt ook steeds meer de huizen van christenen binnen. Wie zou geen zorgen hebben voor morgen? U kunt ook zeggen: er is alle reden voor bezorgdheid. Er zijn zoveel onzekerheden in het leven, waar we vragen bij hebben. Maar toch is er Eén, die ons leidt in het nieuwe jaar. Christus onze Heer, die het heelal, de onafzienbare ruimte waarin Hij de aarde, de zon, de maan en de ontelbare sterren geschapen en een plaats gegeven heeft, houdt ook "Morgen" in Zijn hand! (Ps. 8:4-7).

In Filippenzen 4: 6 staat het volgende geschreven: "De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus".

Vertrouw Christus de zorg van uw leven in het nieuwe jaar toe. Hij weet wat u nodig hebt. Hij zal uw bestemming, uw succes en voorspoed stap voor stap werkelijkheid maken in het nieuwe jaar. U hoeft niet bevreesd of bezorgd te zijn, want God zal u de nodige voorziening, de kracht en overwinning die u elke dag nodig heeft geven. En we mogen in 2019 voortdurend het beste van God verwachten.

Dit nieuwe jaar mogen wij, op ieder terrein van ons leven, de onbeperkte God te dienen in al Zijn volheid. In Christus is alles aanwezig wat een mens nodig heeft.In Christus bevindt zich zegen, energie en scheppingskracht (Kol. 2:9-10). Het Woord zegt en belooft dat als wij eerst God op de eerst plaats zetten en Hem getrouw dienen, dan zullen de zegeningen ons achtervolgen (Matt. 6:25-33; Deut. 28:2, 8-10).

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page