top of page

Een succesvol en overwinnend leven te leiden in 2019


We hebben nog enkele weken te gaan en dan zijn we aan het einde van het jaar 2018 gekomen. Alweer mochten we onder alle omstandigheden Gods trouw, leiding en bijstand ondervinden.

Gods trouw is realiteit, en is altijd bewezen. In de Bijbel zien we dat onze hemelse Vader getrouw is en Zijn Woord is de Waarheid (Deut. 7:9; Zach. 8:7,8; Joh. 17:17). Als wij het Woord gehoorzamen zal Christus ons leren om Zijn Woord op alle moeilijkheden en frustraties toe te passen, dan zullen deze negativiteit verdwijnen. Wij zijn wel in de wereld, maar we bevinden ons niet in een rampzalige toestand en mislukking.

Maar we bevinden ons en leven in Zijn Woord, waar genade, goedheid, gerechtigheid en overwinning is. Het Woord van God is vol van Goddelijke kracht om mensen te redden van de eeuwige dood. De mensen te reinigen van alle ongerechtigheden en hun leven mooier en gelukkiger te maken.

Om het nieuwe jaar in te gaan is het belangrijk te weten dat ons nieuw leven in Christus een presentatie van God is in deze wereld. Ons nieuw leven is kostbaar in de ogen van God, want Jezus betaalde er een ongelooflijk hoge prijs voor. God heeft ons niet gerepareerd of gepoetst om ons mooi te maken, maar Hij maakt van ons een nieuwe schepping in Christus.

Wij, Gods kinderen, zijn dan ook onbeschrijfelijk waardevol en kostbaar in Gods ogen! Als u christen bent, dan helpt de Heilige Geest u om te leven naar Gods wil. Er zal niets dat negatief is over uw leven heersen. U moet wel openstaan voor Zijn leiding en Hem volkomen gehoorzamen (Han. 5:32). Wanneer u een succesvol en overwinnend leven wilt leiden in 2019, dan zult u Gods Woord moeten accepteren als de hoogste en absolute Waarheid in uw leven. In Daniël 11:32b staat geschreven: "Maar het volk dat Zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen".

God heeft u en mij geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis en Zijn levensadem in ons geblazen. Als mens zijn we geschapen met als allerhoogste doel: een persoonlijke relatie te hebben met onze hemelse Vader. Het geloofsleven in Christus zal vrucht voortbrengen. Doordat het nieuwe leven in u is, verlangt u ernaar de wil van God te doen. Het nieuwe leven, dat gevoed wordt door het Woord te lezen, te overdenken, verandert uw leven, uw hartsgesteldheid en motivaties. Een geloofsleven waar geen zichtbare vrucht uit voortkomt is een dood geloofsleven.

Het is uw verantwoordelijkheid dat u God leert kennen door het gebed en Zijn Woord te lezen, overdenken en in praktijk te brengen. Beseft u dat er geen macht op aarde is, die de macht van Gods Woord kan weerstaan? Onze overwinning en succes worden bepaald door de mate, waarop wij ons geloof hebben gebaseerd op het Woord van God.

Boeken, kranten en tijdschriften vullen uw hoofd; rijst, aardappels, groenten en vlees vullen uw buik; maar alleen het Woord van God kan uw hart vullen en uw leven veranderen! We kunnen en mogen in mensen geloven wanneer ze ons iets zeggen en beloven, maar we moeten leren om alleen op God en Zijn Woord vertrouwen. De liefde van God stelt u in staat, want: "alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, en alles verdraagt zij" (1Kor. 13:7).

U kunt God niet liefhebben als u Hem niet vertrouwt; en u kunt Hem niet vertrouwen als u Hem niet respecteert; en u kunt Hem niet respecteren als u Hem niet gehoorzaamt. Van ons wordt verwacht dat wij onze God en hemelse Vader uit liefde en dankbaarheid, eert en Zijn Woord respecteert en gehoorzaamt.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page