Search
  • Sr. Pastor A. Jong Sang

God is op zoek naar betrouwbare mensen


Wanneer u wedergeboren bent, dan hebt u deel aan Gods natuur en als u sterft, komt u in de hemel. Het is belangrijk dat u weet dat uw zonden vergeven zijn, dat u christen bent en dat u deel uitmaakt van Gods familie.

U bent geen zondaar meer, geen vreemdeling meer en u staat niet langer onder het oordeel van God (2 Kor. 5:15-18; Rom. 8:1-6). U heeft Gods leven ontvangen en dit leven is voortdurend productief. Het is het nieuwe leven dat blijvende vrucht produceert.

Het is dus mogelijk voor u om jaar in jaar uit goede vrucht te dragen en voorspoedig te zijn. Dat is Gods wil en plan voor iedereen die deel uit maakt van Gods familie. De Here Jezus maakt ons duidelijk in Zijn onderwijs hoe de realiteit van de geestelijke wereld samen gaat met de realiteit in de natuurlijke wereld (Luc. 16:1-13). God zoekt naar mensen die betrouwbaar zijn op het natuurlijke vlak, omdat Hij weet dat zij dan ook betrouwbaar zullen zijn op het geestelijke vlak. God wacht met vermenigvuldigen totdat wij eerst geven wat Hij wil dat wij zouden geven, want Hij wil Zichzelf openbaren als de Bron van onze voorzieningen en als de Voorziener van ons leven.

Dit is een tijd om actief deel te nemen aan Gods werk. Het is nu niet de tijd om op te houden. Mag ik u wat advies geven en u bemoedigen? Wees getrouw in het weinige of kleine wat God u geeft. Blijf bij datgene waartoe God u geroepen heeft, ongeacht de moeilijkheden, teleurstellingen, tegenstand, pijn, verdriet en hartzeer. Blijf standvastig en God maakt u onwankelbaar, want dan kan Hij aan u openbaren als de El Shaddai, God de Almachtige.

Wees niet bevreesd, maar wees geduldig, ga door met datgene waartoe God u geroepen heeft en wat Hij aan u heeft toevertrouwd. Als u teleurstelling of onderdrukking meemaakt in uw leven, dan gebruikt God deze omstandigheden om u te trainen en te testen. En als u geslaagd bent, dan zal Hij u op een hogere plaats brengen waar de bediening zal opbloeien en tot volwassenheid komen. Om die hoge roeping te bereiken en op die hogere weg te komen zijn er bepaalde dingen die u moet beginnen te doen en andere dingen die u zult moeten nalaten. In Hebreeën 12:29 staat geschreven: “Laten wij dus, daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden, en laten wij daardoor God dienen op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag. Immers onze God is een verterend vuur”. Hoe moeten wij God dienen?

Met eerbied en ontzag, dan zult u diep in u hart beseffen dat het niet mogelijk is om onafhankelijk van Zijn Geest te leven. God zoekt naar toegewijde en betrouwbare mensen. Mensen die met ijver hun taak volbrengen en op wie Hij kan rekenen. Er is namelijk een risico dat we niet op de plaats komen en dat we niet worden wat de Heer voor ons in gedachten heeft.

Vergeet dat nooit! Dit is een realiteit waar veel christenen meestal niet graag over spreken. Wanneer we dat wel doen is eerbied en ontzag voor God het resultaat. Dan wordt u niet onverschillig, arrogant en onbeheerst, maar wordt u nederig, gewillig, nauwgezet en gevoelig voor de Heilige Geest en zult u leven tot eer van God.

Bij elke keus die u maakt zult u zich langzaam aan gaan afvragen: “Is mijn hemelse Vader hier blijf mee? Is het goed om het zo te doen? Ben ik afhankelijk van Zijn genader en leiding?“. Dit is het soort christenen waar God naar op zoek is. Door Gods genade zal ik wandelen in liefde, in geloof en in nederigheid. Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Recent Posts

See All

Vernieuwt als een arend

Als mensen wedergeboren zijn in Christus hebben zij een bovennatuurlijke transformatie meegemaakt, zoals dat bevestigd is in 1 Petrus 1:3-5, 23. Door de wedergeboorte wordt het beeld van Christus in o

Twee soorten geloof

Veel mensen geloven dat God bestaat, dat Hij goed en rechtvaardig is. Ze geloven ook dat Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, vals beschuldigd en aan een kruis is gestorven. Dat is b

Tilburg

Dr. Nuijensstraat 2 | 5014 RL Tilburg

Telefoon: +31 (0)13 544 69 06

E-mail: tilburg@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Dordrecht

Admiraalsplein 168 | 3317 BC Dordrecht

Telefoon: +31 (0)78 842 33 49

E-mail: dordrecht@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

Den Haag

Spionkopstraat 13a | 2572 NK Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 44 44 897

E-mail: den-haag@opderots.org

 

 

  • Facebook Classic

© 2019 by Christengemeente 'Op De Rots'                                                                                                                                                                                 Privacy Policy